Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości jest akredytowanym wykonawcą usług finansowych w sieci KSU.
Bieżące informacje o funduszu
Pożyczki dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności godpodarczej oraz podmiotów tworzących nowej miejsca pracy bądź deklarujące utrzymanie dotychczasowych miejsc.

Kontakt
-
tel. 59 84 69 120
faks 59 84 69 120
ul. Tuwima 22a
76-200 Słupsk
NIP 839-10-13-458