POKOJE NA GODZINY ....

POKOJE NA GODZINY ....

W ofercie posiadamy lokale o powierzchni od 11 m2 do 20 m2. Lokale dostępne są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 21.00. Udostępnianie lokali ma charakter krótkotrwały, określony jednostkami godzinowymi i comiesięczną ryczałtową opłatą abonamentową. Za lokale do powierzchni 16 m2 opłata abonamentowa wynosi 60,00 zł netto plus 4,00 zł netto za godzinę użytkowania. Za lokale powyżej 16 m2 opłata abonamentowa wynosi 90,00 zł netto plus 4,00 zł netto za godzinę użytkowania. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji pod numerami telefonów: 59 84 69 120, 59 84 69 116, 883 315 880, 605 690 679

 pokój17


pokój 118

pokój118a

Lokal 118 2

pokój 8


Kontakt
-
tel. 59 84 69 120
faks 59 84 69 120
ul. Tuwima 22a
76-200 Słupsk
NIP 839-10-13-458