Uchwały SSIGiP


Nasze uchwały z XXV Walnego Zgromadzenia Członków

 

UCHWAŁA Nr 1/2018 z dnia 06 kwietnia 2018 roku: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.

UCHWAŁA Nr 2/2018 z dnia 06 kwietnia 2018 roku: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2017.

UCHWAŁA Nr 3/2018  z dnia 06 kwietnia 2018 roku:  w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2017.

UCHWAŁA Nr 4/2018  z dnia 06 kwietnia 2018 roku: w sprawie: przyjęcia planu finansowego i rzeczowego na rok 2018. 

UCHWAŁA Nr 5/2018  z dnia 06 kwietnia 2018 roku:  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 

UCHWAŁA Nr 6/2018  z dnia 06 kwietnia 2018 roku:  w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej. 

UCHWAŁA Nr 7/2018  z dnia 06 kwietnia 2018 roku: w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. 

UCHWAŁA Nr 8/2018  z dnia 06 kwietnia 2018 roku: w sprawie wyboru Prezesa Zarządu SSIGiP oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia.  

UCHWAŁA Nr 9/2018  z dnia 06 kwietnia 2018 roku: w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

UCHWAŁA Nr 10/2018  z dnia 06 kwietnia 2018 roku: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

 


Nasze uchwały z XXIV Walnego Zgromadzenia Członków

 

UCHWAŁA Nr 1/2017 z dnia 17 marca 2017 roku:  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.

UCHWAŁA Nr 2/2017 z dnia 17 marca 2017 roku:  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2016.

UCHWAŁA Nr 3/2017 z dnia 17 marca 2017 roku: w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2016.

UCHWAŁA Nr 4/2017 z dnia 17 marca 2017 roku:  w sprawie: przyjęcia planu finansowego na rok 2017. 

UCHWAŁA Nr 5/2017 z dnia 17 marca 2017 roku:  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 

UCHWAŁA Nr 6/2017 z dnia 17 marca 2017 roku:  w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej. 

UCHWAŁA Nr 7/2017 z dnia 17 marca 2017 roku: w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. 

UCHWAŁA Nr 8/2017 z dnia 17 marca 2017 roku:  w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.  

UCHWAŁA Nr 9/2017 z dnia 17 marca 2017 roku:  w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia.

 

 


Kontakt
-
tel. 59 84 69 120
faks 59 84 69 120
ul. Tuwima 22a
76-200 Słupsk
NIP 839-10-13-458