Program

Program

Głównym celem prostych usług informacyjnych jest udostępnienie jak najszerszej grupie osób dostępu do bezpłatnych usług informacyjnych w zakresie podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem, także dostępnych instrumentów finansowego wsparcia dla przedsiębiorców, a ponadto informowanie o programach pomocowych, finansowanych z budżetu państwa, funduszach Unii Europejskiej, innych programach dostępnych na rynku oraz o zasadach ubiegania się o dotacje w ramach tych programów, informowanie o ofercie finansowania zewnętrznego przez banki oraz inne instytucje finansowe i udzielanie prostych porad odnośnie wyboru właściwego programu jako źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia.


Kontakt
-
tel. 59 84 69 120
faks 59 84 69 120
ul. Tuwima 22a
76-200 Słupsk
NIP 839-10-13-458