22.05.2018

Kurs EXCEL

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się do udziału w szkoleniach "Excel w zastosowaniach biurowych" oraz " Excel dla zaawansowanych".

PLAN KURSU EXCEL W ZASTOSOWANIACH BIUROWYCH  (16 GODZIN)  

CENA - 480 zł

 1. Przygotowanie do pracy
 2. Poruszanie się po arkuszu i wpisywanie informacji do komórek
 3. Arkusz, skoroszyt i plik
 4. Zakresy
 5. Edytowanie zawartości arkusza
 6. Formatowanie
 7. Formuły i funkcje
 8. Wykresy
 9. Oglądanie i drukowanie arkuszy

PLAN KURSU EXCEL DLA ZAAWANSOWANYCH (16 GODZIN)  

CENA - 580 zł

 1. Kłopoty z wprowadzaniem danych
 2. Manipulowanie zawartością arkusza
 3. Formatowanie
 4. Zabezpieczenia
 5. Tabele
 6. Formuły
 7. Nazwy
 8. Wykresy
 9. Szukaj wyniku, SOLVER i scenariusze
 10. Elementy analizy danych

 

Kurs odbędzie się w sali wykładowej Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości przy ul. Tuwima 22a w Słupsku w ilości 16 godzin lekcyjnych. Terminy i czas spotkań zostaną dopasowane do potrzeb grup. 

Zapraszamy do kontaktu: 
- tel. 59/ 84 69 120 
- biuro@inkubator.slupsk.pl


26.04.2018

Oferta pracy - referent d/s obsługi biurowej i księgowości

Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku poszukuje pracownika na stanowisko referent ds. obsługi biurowej i księgowości. Umowa na czas określony. Praca w godzinach od 7.30-15.30.

Do obowiązków będzie należało m.in:

 • Bieżące i prawidłowe dekretowanie wpłat
 • Bieżące i prawidłowe wystawianie faktur
 • Pomoc  przy prowadzeniu księgowości
 • Przyjmowanie korespondencji Stowarzyszenia i bieżące jej rozdysponowanie oraz wysyłka bieżącej korespondencji

Wymagania:

 • Osoba do 30 roku życia
 • Zarejestrowana w Urzędzie pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV                                                na adres : iwka@inkubator.slupsk.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem (59) 84 69 160.
Prosimy o dołączenie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 


26.04.2018

Wesołych Świąt!

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy naszym Klientom i Partnerom Biznesowym, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju. Życzy biuro SSIGiP!

 

wielkanoc


26.04.2018

Zapisy na Szkolenie kadry i płace - kolejna edycja

Bez  tytułu

Kurs kadry i płace
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. poz. 1145) uczestnicy nabędą kompetencję w zawodach:
242307 specjalista do spraw kadr
242310 specjalista do spraw wynagrodzeń

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób jego organizacji

Kurs odbędzie się w sali wykładowej Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości przy ul. Tuwima 22a w Słupsku w ilości godzin 80. Terminy i czas spotkań zostaną dopasowane do potrzeb grupy. Zajęcia będą się obywały nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu po minimum 3 godziny

Możliwość uczestniczenia  w jednym module kursu KADRY lub PŁACE. Za skorzystanie z pełnej oferty (80 godzin)  cena za szkolenie wynosi 1000 zł brutto, w przypadku jednego modułu (40 godzin) cena wynosi 600 zł brutto.

Przewidywany czas rozpoczęcia kursu - kwiecień 2018 r.


Wymagania dla uczestników

Chęć poznania zagadnień z zakresu kadr i płac, potrzeba nabycia nowych kwalifikacji zawodowych lub podwyższania dotychczasowych, obsługa komputera, systematyczność w uczestniczeniu na zajęciach.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku kadrowo - płacowym. Uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
Cel ten osiągnięty zostanie poprzez:
dostarczenie uczestnikom aktualnej wiedzy w formie wykładów, przedstawienie materiałów źródłowych,
aktywny udział w zajęciach, naukę własną uczestnika
oraz rozwiązywanie przykładów kadrowo - płacowych.

Opis efektów kształcenia

Uczestnik kursu nabędzie umiejętność:
stosowania przepisów prawa dotyczących spraw kadrowych i płacowych;
prowadzenia dokumentacji dotyczącej rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;
obliczania wynagrodzenia, sporządzania listy płac, deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; deklaracji i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
korzystania z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo - płacowych.

Sposób i forma zaliczenia

Po zaliczeniu wszystkich obszarów programu uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 622)

 


28.03.2018

Fundusz pożyczkowy "INKUBATOR"

FPI

 

 

Zapraszamy do korzystania z Funduszu Pożyczkowego "INKUBATOR". Oferujemy pożyczki na działalność gospodarczą oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki to 200.000,00 zł, maksymalny okres do spłaty to 60 miesięcy, możliwa karencja w spłacie kapitału to 6 m-cy. 
Oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,85% w skali roku, RRSO wynosi 4,42 % (przy kwocie 200.000,00 zł i 60 m-cach do spłaty).
Jedynym kosztem dodatkowym jest prowizja, zależna od okresu na jak długo pożyczane są środki. Wynosi ona 0,7% za każdy rozpoczęty rok pożyczkowy, dla przykładu przy 3 letnim okresie spłaty wynosi 2,1 %, a przy 5 letnim okresie spłaty wynosi 3,5%.

Zapraszamy do kontaktu: 
- tel. 59/ 84 69 112 i 84 69 154
- biuro@inkubator.slupsk.pl
Druki i informacje dostępne są: na naszej stronie internetowej  w zakładce "USŁUGI FINANSOWE" lub w siedzibie Stowarzyszenia,Słupsk, ul. Tuwima 22A, pokój nr 10.

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowaniaKontakt
-
tel. 59 84 69 120
faks 59 84 69 120
ul. Tuwima 22a
76-200 Słupsk
NIP 839-10-13-458