27.01.2022

Wynajem czasowy tzw. Pokoje na godziny .... dla Przedsiębiorców

Kolejny artykuł o naszej nowej  usłudze Wynajem czasowy tzw. Pokoje na godziny .... dla Przedsiębiorców.

Biuro na godziny

Mali przedsiębiorcy nie muszą już mieć stałego biura, żeby prowadzić działalność gospodarczą. Takie pomieszczenie mogą wynająć w słupskim Inkubatorze przy ul. Tuwima. Chętnych nie brakuje.

Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości, czyli Inkubator Przedsiębiorczości, dla właścicieli najmniejszych firm i startupów przygotowało do pracy w sumie cztery pomieszczenia o powierzchni od 11 do niemal 20 metrów kwadratowych. W biurach przy ul. Tuwima 22a i 23 przedsiębiorcy będą mogli pracować czy spotykać się z potencjalnymi kontrahentami. Do dyspozycji będą mieli internet, skrzynkę euro, ale również kącik kuchenny.

Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli korzystać z parkingu. Z pomieszczeń korzystać można od godz. 6 do 21. Abonament miesięczny, w zależności od wielkości pomieszczenia, wynosi 50 lun 80 złotych netto, a opłata za każdą spędzoną w takim biurze godzinę wynosi trzy złote netto.

Żródło: Obserwator Słupsk

 1

 


25.01.2022

Konferencja Pani Prezydent z udziałem Stowarzyszenia

Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości zostało zaproszone przez Panią Prezydent Martę Makuch na Konferencję Prasową w dniu 24.01.2022 r. do słupskiego ratusza. W trakcie Konferencji  prezentacja naszej nowej usługi Wynajem czasowy tzw. Pokoje na godziny .... dla Przedsiębiorców. Więcej informacji na stronie internetowej w zakładce wynajem lokali lub pod numerami telefonów 59 84 69 116, 883 315 880, 59 84 69 120

Konferencja Pani Prezydent 1Konferencja Pani Prezydent 2


21.01.2022

Kurs okresowy BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

W trakcie szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych uczestnicy dowiadują się jak dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy, jakie stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, na jakie czynniki szkodliwe i niebezpieczne są narażeni i jak się przed nimi zabezpieczać. Pracownicy zdobywają również umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ewakuacji.

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia wykorzystywane na stanowiskach pracy

4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych (1 dzień). Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest ważne 3 lata, a w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych - 1 rok.

Cena za szkolenie uzależniona jest od ilości osób w grupie (10, 20, 30 osób).

 

 


21.01.2022

Kurs okresowy BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, służby zdrowia, placówek oświatowych

Szkoleniom okresowych BHP podlegają pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne (m.in. służba zdrowia) albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. oświata). Podczas szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, służby zdrowia i placówek oświatowych uczestnicy dowiadują się jak dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownicy zdobywają również wiedzę z zakresu ergonomii miejsca pracy, bezpiecznej pracy przy komputerze, pierwszej pomocy i ewakuacji.

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych (1 dzień). Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych jest ważne 6 lat.

Cena za szkolenie uzależniona jest od ilości osób w grupie (10, 20, 30 osób).

 

 


21.01.2022

Kurs okresowy BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Podczas szkolenia okresowego BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych uczestnicy dowiadują się jak zapewnić techniczne bezpieczeństwo pracy oraz dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownicy inżynieryjno-techniczni zdobywają również wiedzę z zakresu pierwszej pomocy i ewakuacji.

 1.Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 - praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,

- odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,

- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),

- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

 - systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 - nadzoru i kontroli warunków pracy,

 b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2.Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3.Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)

4.Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)

5.Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu

6.Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych (2 dni). Szkolenie może być przeprowadzone również w formie samokształcenia kierowanego. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych i osób jest ważne 5 lat.

Cena za szkolenie uzależniona jest od ilości osób w grupie (10, 20, 30 osób).

 

 Kontakt
-
tel. 59 84 69 120
faks 59 84 69 120
ul. Tuwima 22a
76-200 Słupsk
NIP 839-10-13-458