Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości jest akredytowanym wykonawcą usług finansowych w sieci KSU.
Pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Pożyczki na zakupy inwestycyjne do kwoty 500.000,- zł, z okresem spłaty do 10 lat. Zapraszamy.
Pożyczki dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności godpodarczej oraz podmiotów tworzących nowe miejsca pracy bądź deklarujących utrzymanie dotychczasowych.
Pożyczki na zakupy inwestycyjne do kwoty 300.000,- zł, z okresem spłaty do 7 lat. Zapraszamy.

Kontakt
-
tel. 59 84 69 120
faks 59 84 69 120
ul. Tuwima 22a
76-200 Słupsk
NIP 839-10-13-458