Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości jest akredytowanym wykonawcą usług finansowych w sieci KSU.
Pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Pożyczki na zakupy inwestycyjne do kwoty 500.000,- zł, z okresem spłaty do 10 lat. Zapraszamy.
Pożyczki dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności godpodarczej oraz podmiotów tworzących nowe miejsca pracy bądź deklarujących utrzymanie dotychczasowych.
Poręczamy: kredyty, pożyczki, wadia przetergowe i należyte wykonanie umowy (kontraktu).
Pożyczki na zakupy inwestycyjne do kwoty 300.000,- zł, z okresem spłaty do 7 lat. Zapraszamy.

Kontakt
-
tel. 59 84 69 120
faks 59 84 69 120
ul. Tuwima 22a
76-200 Słupsk
NIP 839-10-13-458