Aktualności

22.05.2018

Kurs EXCEL

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się do udziału w szkoleniach "Excel w zastosowaniach biurowych" oraz " Excel dla zaawansowanych".

PLAN KURSU EXCEL W ZASTOSOWANIACH BIUROWYCH  (16 GODZIN)  

CENA - 480 zł

 1. Przygotowanie do pracy
 2. Poruszanie się po arkuszu i wpisywanie informacji do komórek
 3. Arkusz, skoroszyt i plik
 4. Zakresy
 5. Edytowanie zawartości arkusza
 6. Formatowanie
 7. Formuły i funkcje
 8. Wykresy
 9. Oglądanie i drukowanie arkuszy

PLAN KURSU EXCEL DLA ZAAWANSOWANYCH (16 GODZIN)  

CENA - 580 zł

 1. Kłopoty z wprowadzaniem danych
 2. Manipulowanie zawartością arkusza
 3. Formatowanie
 4. Zabezpieczenia
 5. Tabele
 6. Formuły
 7. Nazwy
 8. Wykresy
 9. Szukaj wyniku, SOLVER i scenariusze
 10. Elementy analizy danych

 

Kurs odbędzie się w sali wykładowej Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości przy ul. Tuwima 22a w Słupsku w ilości 16 godzin lekcyjnych. Terminy i czas spotkań zostaną dopasowane do potrzeb grup. 

Zapraszamy do kontaktu: 
- tel. 59/ 84 69 120 
- biuro@inkubator.slupsk.pl


26.04.2018

Zapisy na Szkolenie kadry i płace - kolejna edycja

Bez  tytułu

Kurs kadry i płace
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. poz. 1145) uczestnicy nabędą kompetencję w zawodach:
242307 specjalista do spraw kadr
242310 specjalista do spraw wynagrodzeń

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób jego organizacji

Kurs odbędzie się w sali wykładowej Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości przy ul. Tuwima 22a w Słupsku w ilości godzin 80. Terminy i czas spotkań zostaną dopasowane do potrzeb grupy. Zajęcia będą się obywały nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu po minimum 3 godziny

Możliwość uczestniczenia  w jednym module kursu KADRY lub PŁACE. Za skorzystanie z pełnej oferty (80 godzin)  cena za szkolenie wynosi 1000 zł brutto, w przypadku jednego modułu (40 godzin) cena wynosi 600 zł brutto.

Przewidywany czas rozpoczęcia kursu - kwiecień 2018 r.


Wymagania dla uczestników

Chęć poznania zagadnień z zakresu kadr i płac, potrzeba nabycia nowych kwalifikacji zawodowych lub podwyższania dotychczasowych, obsługa komputera, systematyczność w uczestniczeniu na zajęciach.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku kadrowo - płacowym. Uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
Cel ten osiągnięty zostanie poprzez:
dostarczenie uczestnikom aktualnej wiedzy w formie wykładów, przedstawienie materiałów źródłowych,
aktywny udział w zajęciach, naukę własną uczestnika
oraz rozwiązywanie przykładów kadrowo - płacowych.

Opis efektów kształcenia

Uczestnik kursu nabędzie umiejętność:
stosowania przepisów prawa dotyczących spraw kadrowych i płacowych;
prowadzenia dokumentacji dotyczącej rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;
obliczania wynagrodzenia, sporządzania listy płac, deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; deklaracji i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
korzystania z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo - płacowych.

Sposób i forma zaliczenia

Po zaliczeniu wszystkich obszarów programu uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 622)

 


28.03.2018

Fundusz pożyczkowy "INKUBATOR"

FPI

 

 

Zapraszamy do korzystania z Funduszu Pożyczkowego "INKUBATOR". Oferujemy pożyczki na działalność gospodarczą oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki to 200.000,00 zł, maksymalny okres do spłaty to 60 miesięcy, możliwa karencja w spłacie kapitału to 6 m-cy. 
Oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,85% w skali roku, RRSO wynosi 4,42 % (przy kwocie 200.000,00 zł i 60 m-cach do spłaty).
Jedynym kosztem dodatkowym jest prowizja, zależna od okresu na jak długo pożyczane są środki. Wynosi ona 0,7% za każdy rozpoczęty rok pożyczkowy, dla przykładu przy 3 letnim okresie spłaty wynosi 2,1 %, a przy 5 letnim okresie spłaty wynosi 3,5%.

Zapraszamy do kontaktu: 
- tel. 59/ 84 69 112 i 84 69 154
- biuro@inkubator.slupsk.pl
Druki i informacje dostępne są: na naszej stronie internetowej  w zakładce "USŁUGI FINANSOWE" lub w siedzibie Stowarzyszenia,Słupsk, ul. Tuwima 22A, pokój nr 10.

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania


28.02.2018

Lokale do wynajęcia!

Do wynajęcia atrakcyjne lokale biurowe na parterze, I, II oraz III piętrze budynku mieszczącego się przy ulicy Wojska Polskiego 46-47 w Słupsku. Budynek jest monitorowany przez system alarmowy całodobowo, na każdej kondygnacji znajdują się sanitariaty. Klatka schodowa, ciągi komunikacyjne, sanitariaty sprzątane są przez firmę zewnętrzną. Z lokali można korzystać przez 24 godziny.
Lista dostępnych lokali:

Parter

 • Lokal na parterze do celów handlowo-produkcyjnych numer 3 o powierzchni 159,32 m2

I piętro

 • Lokal numer 11 o powierzchni 30 m2

II piętro

 • Lokal numer 12 o powierzchni 30 m2

 • Lokal numer 14 o powierzchni 25,30 m2

 • Lokal numer 15 o powierzchni 30,00 m2

 • Lokal numer 16 o powierzchni 32,35 m2

III piętro

 • Lokal numer 19 o powierzchni 42,77m2

 • Lokal numer 22 o powierzchni 46,57m2

 • Lokal numer 23 o powierzchni 6,29 m2

 • Lokal numer 18 o powierzchni 31,00 m2

 • Lokal numer 20 o powierzchni 39,69 m2

 • Lokal numer 21 o powierzchni 48,19 m2

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem IP pod numerem: 
tel. 59/ 84 69 116 lub   883 315 880. 

 


26.02.2018

Lokale do wynajęcia!

Bez  tytułu

 

Do wynajęcia lokale biurowe, magazynowe na parterze, I i II piętrze w budynkach przy ulicy Juliana Tuwima 23 w Słupsku. Obiekty są monitorowane przez system alarmowy. Klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, sanitariaty sprzątane przez firmę zewnętrzną.

I piętro

 • Lokal o powierzchni  158,54 m2

BUDYNEK "B"

Parter

 • Lokal numer  01 o powierzchni 22,50 m2
 • Lokal numer  06 o powierzchni 40,00 m2
 • Lokal numer  07 o powierzchni 24,95 m2
 • Lokal numer  010 o powierzchni  4,27 m2
 • Lokal numer  012 o powierzchni 5,95 m2

I piętro

 • Lokal numer  10 o powierzchni  23,50 m2
 • Lokal numer  11 o powierzchni  11,30 m2
 • Lokal numer  29 o powierzchni  24,20 m2

BUDYNEK "A"

Parter

 • Lokal numer  5 o powierzchni  16,23 m2

I piętro

 • Lokal numer  111 o powierzchni 30,72 m2
 • Lokal numer  220 o powierzchni  20,70 m2
 • Lokal numer  221 o powierzchni  21,29 m 2
 • Lokal numer  224 o powierzchni  18,80 m2

BUDYNEK "C"

Parter

 • Lokal o powierzchni  10,02 m2
 • Lokal o powierzchni  58,89 m2
 • Magazyn o powierzchni  62,00 m2
 • Magazyn o powierzchni  89,00 m2

I piętro

 • Lokal numer 12 i 13 o powierzchni  28,70 m2
 • Lokal numer 2 o powierzchni  9,90 m2
 • Lokal numer  5 o powierzchni  12,41 m2

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem IP pod numerem: 
tel. 59/ 84 69 116 lub 883 315 880.


19.10.2017

Zapisy na Szkolenie kadry i płace - kolejna edycja

Wszystkie chętne osoby prosimy do zgłaszanie się na szkolenie

Cena szkolenia - 1100 zł (brutto), możliwość wpłaty w ratach 

Czas trwania szkolenia - 110 h lekcyjnych.
Przewidywany czas rozpoczęcia kursu - styczeń 2018 r.

08.05.2017

Zapisy na Szkolenie kadry i płace - kolejna edycja

Wszystkie chętne osoby prosimy o zgłaszanie się na szkolenie

Cena szkolenia - 1100 zł (brutto), możliwość wpłaty w ratach 

Czas trwania szkolenia - 110 h lekcyjnych.
Przewidywany czas rozpoczęcia kursu - wrzesień 2017 r.

19.04.2017

Regulamin

Uczestnika Kursów OWP


25.11.2016

Posiadamy lokal do wynajecia ...

Lokale  na działalność biurową, medyczną, magazynowe


25.11.2016

Posiadamy lokal do wynajecia ...

Lokal użytkowy na działalność biurową - 50,50m2 ...


1 2

Kontakt
-
tel. 59 84 69 120
faks 59 84 69 120
ul. Tuwima 22a
76-200 Słupsk
NIP 839-10-13-458