Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości jest akredytowanym wykonawcą usług doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym w sieciach KSU i KSI.
Krajowa Sieć Innowacji (KSI) to grupa usługodawców KSU świadczących usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym...
Bieżące informacje o usługach doradczych
Głównym celem prostych usług doradczych...
SSIGIP
Kontakt
-
tel. 59 84 69 120
faks 59 84 69 120
ul. Tuwima 22a
76-200 Słupsk
NIP 839-10-13-458